Dr. Labar, specijalist opće, subsp. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije

Dr. Labar je plastični kirurg posvećen postizanju vrhunskih rezultata, ali uz uvjet da je sigurnost klijenta na prvom mjestu. Stoga se kontinuirano educira i usavršava, ali isto tako posvećuje posebnu pažnju izboru tehnologija i medicinskih proizvoda koje koristi u postizanju svog krajnjeg cilja “inovacijom do ljepote” – do savršenog, prirodnog izgleda na najsigurniji način. “Morate biti pedantni i imati osjećaj za ono što radite” ,kaže dr. Labar. Njegova posvećenost detaljima, osobni pristup svakom klijentu  te želja da rezultat bude savršen, a zadovoljstvo pacijenta maksimalno rezultat je njegove želje da ne radi na vama, već da radi za vas. U potpunosti posvećen poslu dr. Labar je uvijek na raspolaganju bez obzira na vrijeme.”Nikada ne gledam na sat kada su u pitanju moji klijenti”, kaže dr. Labar. “Uložiti ću koliko god treba vremena za najbolji mogući ishod ”. Centar estetske i plastične kirurgije pri Poliklinici Labar počeo je s radom u 2010.g. Od samih početaka dr. Labar inzistira na individualnom pristupu svakom klijentu i uključen je u sve faze ostvarenja vaših snova o ljepšem izgledu,od inicijalne,besplatne konzultacije pa sve do svih postoperativnih pregleda.

Dr. Labar je titulu doktora medicine zaslužio na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u prvoj generaciji studenata koji su studirali po šestogodišnjem programu,a diplomirao je u srpnju 1996. godine. Nakon odrađenog obaveznog jednogodišnjeg staža nekoliko mjeseci radi na zamjenama u ordinacijama opće medicine. 1998. godine započinje specijalizaciju iz opće kirurgije,a specijalistički ispit polaže pred komisijom medicinskog fakulteta KBC Rebro 2002. godine. 2001.godine bio je član kirurškog tima na KBC Rebro koji je prvi u jugoistočnoj Europi napravio transplantaciju jetre sa živog donora na dijete. 2005. godine započinje subspecijalizaciju iz plastične kirurgije na Klinici za plastičnu kirurgiju KB Dubrava,a ispit polaže u prosincu 2006. godine. Od 1998. do 2011. godine zaposlen je u O.B.Zadar gdje je utemeljitelj Odsjeka za plastičnu kirurgiju.

U Poliklinici Labar radi od njenog otvaranja 2010. godine. Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju te je licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. Član je i Hrvatskog kirurškog društva. Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima u Hrvatskoj i inozemstvu. 

Obrazovanje

2005. – 2006. Subspecijalizacija iz plastične kirurgije
1998. – 2002. Specijalizacija iz opće kirurgije u OB Zadar i na Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
1990. – 1996. Medicinski fakultet u Zagrebu 

Stručno iskustvo

2011. – Poliklinika Labar, opći i plastični kirurg
2007. – 2011. OB Zadar, osnivač i voditelj Odsjeka za plastičnu kirurgiju
2005.-2006. KB Dubrava, Klinika za plastičnu kirurgiju, subspecijalizacija plastične kirurgije
2002.-2005. OB Zadar,Odjel za kirurgiju,opći kirurg
1998.– 2002. Klinika za kirurgiju – KBC Zagreb i OB Zadar, specijalizacija iz opće kirurgije
1997.- DZ Biograd na moru

1996. – 1997. OB Zadar, pripravnički staž

Članstva

Od 2006. godine član Europskog društva plastičnih kirurga (ESPRAS)
Od 2006. godine član IPRAS
Od 2005. godine član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Od 2005. godine član Hrvatskog liječničkog zbora

Od 2002. godine član Hrvatskog kirurškog društva

Kontaktirajte nas